Endret: 27 mar 2021     Opprettet: 21 okt 2019

Utredning om salg av loftsarealer

Den 11. november vedtok generalforsamlingen i Ringgatens Byggeselskap II AS delvis utbygging av selskapets loft. Loftsgruppen i styret gjennomførte utredningen som ble sendt ut i forkant av generalforsamlingen. Sakspapirene finner du her. Her kommer det også etter hvert oppdateringer om prosjektet.

Saksdokumenter til ekstraordinær generalforsamling

Hoveddokument: Loftsgruppens utredning

Vedlegg 1: Sak fra generalforsamlingen i 2019

Vedlegg 2: Mulighetsstudie fra HGZ Arkitektur AS

Vedlegg 3: Verdivurdering fra BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS

Nye dokumenter lagt til 08.11.19:

Endringsforslag distribuert 08.11.19 og de nye tegningene av bodene i kjelleren.

Vedtak på generalforsamlingen

Sak A om delvis utbygging av selskapets loft ble vedtatt med de endringene som ble foreslått i skrivet som ligger under 'Nye dokumenter'. Det ble først stemt over forslag A inkludert endringsforslag for punkt 4 og 6 ved skriftlig votering. Resultatet ble 38 for og 9 mot. Forslag A om delvis utbygging av loft, ble vedtatt med 2/3 flertall.

Sak B om full utbygging ble ikke vedtatt. Resultatet ble 21 stemmer for og 26 mot. 

Det var totalt 47 stemmeberettigede. 34 aksjonærer, 13 representert ved fullmakt.

Protokollen er lastet opp her.

Søknad til PBE og fremgang i saken kan man få innsyn i her.