Endret: 12 nov 2019     Opprettet: 21 okt 2019

Utredning om salg av loftsarealer

Den 11. november vedtok generalforsamlingen i Ringgatens Byggeselskap II AS delvis utbygging av selskapets loft. Loftsgruppen i styret gjennomførte utredningen som ble sendt ut i forkant av generalforsamlingen. Sakspapirene finner du her. Her kommer det også etter hvert oppdateringer om prosjektet.

Saksdokumenter til ekstraordinær generalforsamling

Hoveddokument: Loftsgruppens utredning

Vedlegg 1: Sak fra generalforsamlingen i 2019

Vedlegg 2: Mulighetsstudie fra HGZ Arkitektur AS

Vedlegg 3: Verdivurdering fra BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS

Nye dokumenter lagt til 08.11.19:

Endringsforslag distribuert 08.11.19 og de nye tegningene av bodene i kjelleren.

Vedtak på generalforsamlingen

Sak A om delvis utbygging av selskapets loft ble vedtatt med de endringene som ble foreslått i skrivet som ligger under 'Nye dokumenter'. Det ble først stemt over forslag A inkludert endringsforslag for punkt 4 og 6 ved skriftlig votering. Resultatet ble 38 for og 9 mot. Forslag A om delvis utbygging av loft, ble vedtatt med 2/3 flertall.

Sak B om full utbygging ble ikke vedtatt. Resultatet ble 21 stemmer for og 26 mot. 

Det var totalt 47 stemmeberettigede. 34 aksjonærer, 13 representert ved fullmakt.

Protokollen er lastet opp her.