Endret: 7 aug 2017     Opprettet: 16 jan 2014

Strømavlesning

Strømmåler til leiligheten er plassert i et stort blått metallskap i kjeller i hver oppgang. Du/dere skal ha fått nøkkel til skapet fra forrige eier. Nøkkel kan også kjøpes på Jernia og er en standard OLU-nøkkel. Nummer på strømmåler skal stå på avlesningsseddel du/dere mottar fra strømleverandøren. Smarte strømmålere ble montert i juni 2017.