Parkering

Det er i utgangspunktet ikke lov å parkere i bakgårdene i selskapet. Det er likevel greit med kortere parkering, for av-/pålessing, varelevering, korte besøk etc.

Overtredelse av parkeringsreglene medfører borttauing uten forvarsel for eiers risiko og regning. 

Dersom det er spesielle behov for parkering kan styret kontaktes for avtale om dette. Du vil i så fall få et tidsbegrenset parkeringsbevis som må ligge synlig fremme i bilen.

Selskapet har avtale med RFC Bilberging for borttauing. Dersom bilen er tauet bort må RFC kontaktes på 02518.

Motorsykler, mopeder og scootere

Vi har egne parkeringsplasser for mopeder og MC i forgården sammen med sykkelparkeringen mellom søppelhusene. Alle mopeder/MCer som står parkert på andre steder enn her, anses som ulovlig parkert og vil bli fjernet.

Det er ikke tillat å kjøre eller starte motorsykler, mopeder eller scootere i portalen eller i den indre lukkede bakgården. Motorsykler, mopeder og scootere skal startes i den ytre åpne bakgården. Ta hensyn til at flere leiligheter også her har soverom.

Motorsykler, mopeder eller scootere skal ikke kjøres på selskapets eiendom mellom klokka 23:00 og 06: 00. Spesielt høylytte motorsykler skal ikke kjøres på selskapets eiendom i det hele tatt.