Forsikringssaker

Boligselskapets eiendommer er forsikret er hos Tryg Forsikring med polisenummer 6597951. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr.

Dersom uhellet er ute må du først forebygge slik at ikke skaden blir større enn nødvendig. For å begrense skadeomfanget ved en eventuell vannlekkasje, bør du ha oversikt over hvor leilighetens stoppekraner er montert.

 • Meld skade til forsikringgselskapet
  Skademelding gjøres direkte til Tryg. Her kan du lese mer om hvordan du melder inn en skade. Nettsiden gir deg også informasjon om hvilke spørsmål du får når du kontakter forsikringsavdelingen. Kontakt også styret slik at de er informert om at det blir opprettet en sak.
   
 • Egenandel
  Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr. 6 000,-. Ved vannskader er egenandelen kr. 10.000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, belastes egenandelen aksjonær dersom forholdet ligger innenfor det aksjonær har utskiftnings- og vedlikeholsplikt for. Dette er bestemt av borettslagslovens § 5-12 og selskapets vedtekter, og omfatter blant annet inventar og utstyr, innvendige rør, ledninger og flater i leiligheten.

  Feil på varmekabler, og lekkasje fra egeninstallert bruksutstyr som oppvaskmaskin og vaskemaskin, er eksempler på skader der egenandel normalt belastes aksjonær. Vannskader som skyldes for eksempel brudd på felles rørledning vil tilsvarende normalt være borettslagets ansvar. 

  For en gjennomgang av hvorfor det er slik viser vi til en artikkel fra Huseiernes Landsforbund- Betaling av egenandel ved bruk av bygningsforsikring i borettslag og eierseksjonssameier.
   
 • Husk innboforsikring
  Den enkelte aksjonær bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Dette dekkes ikke av selskapets forsikring.