Brannsikkerhet

Pulverapparat og fastmonterte røykvarslere er selskapets eiendom, og skal følge leilighet ved salg og/eller fremleie.

Brannslukker, brannteppe og røykvarsler skal følge leiligheten. Dersom dette ikke er tilstede må forrige eier og styret kontaktes.

Selskapet fikk nytt brannvarslingsanlegg i 2015. Det er montert én røykvarsler i hver leilighet i tillegg til varslerne i fellesarealene. Røykvarslerne i leilighetene er programmert med en forsinkelse på fem minutter før det begynner å pipe i fellesarealene og i resten av leilighetene i oppgangen.

Instruksjon til anlegget henger i alle oppganger. I tillegg har hver leilighet en avstiller, og det skal følge med en instruks til denne.

Kontroll av anlegget

Anlegget kontrolleres og testes årlig av godkjent kontrollør, samtidig som brannslukkere i fellearealene også kontrolleres.

Selskapet er ansvarlig for kontroll og utskifting av selskapets utstyr i henhold til gjeldende regelverk.

Regler for fellesarealene

Det er ikke tillat å henstille søppel og avfall i trappeoppganger eller andre fellesarealer av hensyn til brannsikkerheten.

Trappeoppganger og andre rømningsveier skal holdes fri for hindringer som minsker fremkommelighet ved rømning eller evakuering, eller for redningsmannskaper.

Alle branndører skal holdes lukket til enhver tid.

Oppmøtested ved brann

Oppmøtested er ved flaggstangen i forgården for de som bor i Dælenenggata 11 A-E, eller på parkeringsplassen på motsatt side av gaten for de som bor i Christian Michelsens gate 10, 12 og 14. Hver oppgang har et oppslag som viser oppmøtestedet på et kart.