Avfallshåndtering

Ringgatens Byggeselskap II AS har to søppelhus, ett i forgården, og ett i den indre bakgården. Det siste deler vi med naboselskapet.

Avfallshåndteringen i Ringgatens Byggeselskap II AS bygger på at alle tar del i å kildesortere, altså sørger for gjenbruk av det en kan, resirkulering og sikker avhending av resten. Det er bra for miljøet og bra for økonomien vår, ettersom vi må betale for alt som må kjøres bort.
 
Restavfall og papiravfall
I begge søppelhus finnes det to typer dunker: en type for papp og papir, og en type for vanlig husholdningsavfall (plast, matavfall og restavfall). Oslo kommune har innført søppelsortering. Blå og grønne poser til plast og matavfall får du på dagligvarebutikkene i nærheten. Disse kastes i de samme beholderne som restavfall, mens papp og papir skal sorteres og kastes i egne beholdere. 

Glass, metall og tekstiler
Når det gjelder glass og metall, finnes det flere innsamlingssteder for dette i nærområdet. Det finnes også mange innsamlingspunkt for brukte, rene klær. Se Oslo kommunes side, for kart over nærmeste returpunkt. Slitte tekstiler kan leveres til gjenvinning hos H&M. 

Annet spesialavfall, som elektriske artikler, må leveres på miljøstasjon, den nærmeste ligger ved Sofienbergparken på Grünerløkka. Se nettsiden for åpningstider og informasjon om hva du kan levere dit.

Brukte pærer og batterier, kan leveres på matbutikkene i området. Overflødige legemidler kal leveres til apotek. 

Gjenbruk hvis mulig
Når det gjelder større ting som møbler, sykler og liknende henstilles alle til gjenbruk. I Oslo er det lett å få solgt eller gitt bort ting.

Dugnad og kontainere
Store gjenstander som møbler og lignende kan kastes i containere i forbindelse med dugnad. Selskapet leier normalt inn container i forbindelse med dugnad hver vår, og i noen ganger også i løpet av høsten.  

Avfall skal i søppelhuset, ikke i fellesarealene
Søppelposer skal ikke bli stående i trappegangen utenfor egen utgangsdør, da dette er til sjenanse for naboer. Det er heller ikke tillat å henstille søppel, skrot eller andre eiendeler i selskapets fellesarealer, som trappeomganger, kjellere eller loft. Dette er brudd på brannforskriftene.

Mer informasjon om avfallssortering finner du på www.renovasjonsetaten.no.