Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker å melde ifra om feil, ønsker vi at du først kontakter styremedlemmet som har ansvar for det det gjelder. Kontaktinformasjonen til styret med oppgavefordeling henger på oppslagstavlen i hver oppgang.

Har du saker som du ønsker at styret skal ta opp på et styremøte må dette sendes inn skriftlig til styrets e-post. Styreleder fordeler e-poster til de øvrige styremedlemmene så all e-post kan sendes til: ringgt2@styrerommet.net. 

Selskapet har en vaktmester ansatt på deltid. Vaktmesteren kan kontaktes direkte om blant annet følgende:

  • lyspærer som har gått
  • feil med dørpumper/justering av dørpumper
  • behov for strøing eller måking på vinteren

Thomas Vandraas
Tlf: 962 27 292